ספריית חרות

גרפיקה ללא תיאור

על-פי חוק הספריות, ספרית מושב חרות מעניקה שירותי השאלה
לתושבי מושב חרות והסביבה ללא תשלום
.